Výzva pro podání nabídky - malování

Výzva pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

 

Malování všech prostor Mateřské školy Meziškolská

 

 

 

Identifikace zadavatele:

 

Název zadavatele : Mateřská škola Meziškolská

IČO zadavatele: 63 83 43 59

DIČ zadavatele :

Sídlo zadavatele : Sartoriova 1/2457, 169 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Mgr. Zdeňka Dohnalová

Kontaktní osoba : Mgr. Z. Dohnalová

Telefon : 737 517 121

E-mail : ms.meziskolska@seznam.cz

 

 

1.       Vymezení předmětu zakázky

 

-          Předmětem této zakázky je výmalba prostor celé mateřské školy

-          Doba a místo plnění předmětu zakázky:

        - doba plnění: začátek července 2017

        - místo plnění: MŠ Meziškolská, Sartoriova 1/2457

Nabídky lze posílat mailem na adresu: ms.meziskolska@seznam.cz.

Termín podání nabídky: 2. 3. 2017 – 17. 3. 2017 do 14 hodin.

 

2.       Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

 

-          Uchazeč podá svou nabídku vždy na celou část předmětu zakázky.

-          Nabídka bude předložena písemně mailem.

-      Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

-      Prohlídka prostor je možná po telefonické domluvě s kontaktní osobou

 

 

3.       Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

 

-          Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).

-          Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“. Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou (práce, materiál, doprava, stroje atp.).

-          Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.

 

 

4.       Kritéria a způsob hodnocení nabídek

 

Podané nabídky budou v souladu se zákonem o veřejných zakázkách hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a to podle následujících kritérií:

-          cena vč. DPH - 100%

 

 

5.       Závěrečná ustanovení

 

-          Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to i bez uvedení důvodu.

-          Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.

-          Zadavatel neúplnou nabídku z účasti na zakázkovém řízení vyřadí.

-          Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podání nabídek.

-          Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou uchazeči sami.

 

 

 

 

V Praze dne 28. 2. 2017                                                                                        Mgr. Zdeňka Dohnalová

                                                                                                                           ředitelka MŠ Meziškolská

Další novinky

12.01.2019 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dne 19.3.2019 se v naší MŠ koná den otevřených dveří. Probíhat bude od 9:00hod do 12:00hod v 1.třídě u Delfínků....
 

08.01.2019 JARNÍ PRÁZDNINY
V týdnu 18. - 22.2.2019 jsou na P6 jarní prázdniny. Provoz MŠ bude omezen. Prosíme o nahlášení předběžné docházky....
 

08.01.2019 KARNEVAL
Dne 5.2.2019 bude probíhat v MŠ karneval společně s focením. Focení začíná od 8:00hod. Přijďte v čas a nezapomeňte dát dětem masku. Soubor fotek bude stát 250 Kč....
 

08.01.2019 POLOLETNÍ PRÁZDNINY
Dne 1.2.2019 mají ZŠ pololetní prázdniny. Provoz MŠ bude omezen. Prosíme o předběžné nahlášení docházky....
 

08.01.2019 FOCENÍ NA ROČENKY
Dne 24.1.2019 od 10:00 hod. bude probíhat v MŠ focení na ročenky. Fotit se budou pouze PŘEDŠKOLÁCI....
 

08.01.2019 DIVADLO V MŠ
Dne 16.1.2019 od 9:30 hod. pohádka Líná strašidla....
 

08.01.2019 LOGOPEDICKÝ SCREENING
Dne 15.1.2019 do naší MŠ přijde klinický logoped, který bude pozorovat a vytipovávat děti s vadami řeči....
 

08.01.2019 SCHŮZKA RODIČŮ
Dne 14.1.2019 zveme rodiče na schůzku s pedagogy, která se bude konat od 17:00 hodin v 1.třídě u Delfínků....
 

Mateřská škola Meziškolská
Sartoriova 1/2457, 169 00, Praha 6
Telefon/fax: 242 430 738, Mobil: 737 517 121
E-mail: ms.meziskolska@seznam.cz


Stránky vytvořilo: Zawoko NET s.r.o.