Výzva pro podání nabídky - malování

Výzva pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

 

Malování všech prostor Mateřské školy Meziškolská

 

 

 

Identifikace zadavatele:

 

Název zadavatele : Mateřská škola Meziškolská

IČO zadavatele: 63 83 43 59

DIČ zadavatele :

Sídlo zadavatele : Sartoriova 1/2457, 169 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Mgr. Zdeňka Dohnalová

Kontaktní osoba : Mgr. Z. Dohnalová

Telefon : 737 517 121

E-mail : ms.meziskolska@seznam.cz

 

 

1.       Vymezení předmětu zakázky

 

-          Předmětem této zakázky je výmalba prostor celé mateřské školy

-          Doba a místo plnění předmětu zakázky:

        - doba plnění: začátek července 2017

        - místo plnění: MŠ Meziškolská, Sartoriova 1/2457

Nabídky lze posílat mailem na adresu: ms.meziskolska@seznam.cz.

Termín podání nabídky: 2. 3. 2017 – 17. 3. 2017 do 14 hodin.

 

2.       Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

 

-          Uchazeč podá svou nabídku vždy na celou část předmětu zakázky.

-          Nabídka bude předložena písemně mailem.

-      Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

-      Prohlídka prostor je možná po telefonické domluvě s kontaktní osobou

 

 

3.       Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

 

-          Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).

-          Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“. Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou (práce, materiál, doprava, stroje atp.).

-          Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.

 

 

4.       Kritéria a způsob hodnocení nabídek

 

Podané nabídky budou v souladu se zákonem o veřejných zakázkách hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a to podle následujících kritérií:

-          cena vč. DPH - 100%

 

 

5.       Závěrečná ustanovení

 

-          Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to i bez uvedení důvodu.

-          Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.

-          Zadavatel neúplnou nabídku z účasti na zakázkovém řízení vyřadí.

-          Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podání nabídek.

-          Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou uchazeči sami.

 

 

 

 

V Praze dne 28. 2. 2017                                                                                        Mgr. Zdeňka Dohnalová

                                                                                                                           ředitelka MŠ Meziškolská

Další novinky

12.10.2018 Aplikace LYFLE
Vážení rodiče,   od pondělí 15. 10. 2018 rozjíždíme novou APLIKACI LYFLE. V pátek 12. 10. 2018 budeme rozesílat aktivační e-maily.   Doufám, že tato APLIKACE bude přínosem jak pro Vás, tak pro nás.   Přeji Vám krásný ...
 

12.10.2018 Fotografování 22. 10. 2018
Dne 22. 10. 2018 přijde v 7.30 hod. do naší MŠ fotograf pan Pešl, který bude fotografovat Vaše děti (nejprve sourozence, pokud budete mít zájem, a poté jednotlivce) do VÁNOČNÍHO SOUBORU za 250,-. Své požadavky nahlaste, prosím, v j...
 

12.10.2018 Vánoční koncert v ZUŠ
V úterý 11.12.2018 dopoledne jdou všechny děti z naší MŠ na VÁNOČNÍ KONCERT do ZUŠ.  ...
 

03.10.2018 3. třída - Berušky
Naše plánované akce Dne 25.9. a 26.9.2018 pořádáme v naší třídě FARMÁŘSKÉ TRHY - ovoce, zelenina a podzimní plody. Rodičům byla odeslána během víkendu informační SMS ohledně toho, co mají děti na trhy přinést. Všem dě...
 

03.10.2018 4. třída - Motýlci
Naše plánované akce Dne 26.9.2018 jdou děti ze 4. třídy na výstavu s názvem PRAOBYČEJNÁ ZVÍŘATA  do galerie KC Průhon. Výstava je zdarma. Odchod z MŠ je v 9.30 hod., návrat na oběd, s sebou pouze batoh s pitím.   Dne 11.10.2...
 

03.10.2018 2. třída - Žabičky
Naše plánované akce   Dne 26.9.2018 Máme ve třídě ŽABIČKOVÝ DEN Čeká nás barevně pestré dopoledne, především v zelené barvě ( soutěže, malování, tvoření).     Dne 2.10.2018 Nás čeká KAŠTÁNKOVÉ ODPOLEDNE od 1...
 

03.10.2018 1. třída - Delfínci
My jsme Delfinci, ti nejmenší. Chodíme zatím do 1. třídy.     Naše plánované akce Dne 27.9.2018 PEČEME ŠTRŮDLÍKY.  V týdnu  23.-26.10.2018 pořádáme FARMÁŘSKÉ TRHY spojené s výstavou a ochutnávkou ovoce a zeleniny. Pr...
 

01.10.2018 Policejní přednáška pro děti z naší MŠ
Dne 4.10.2018 navštíví naší MŠ 2 PŘÍSLUŠNICE POLICIE ČR. Mají pro malé i větší děti připraven velmi zajímavý program v jednotlivých třídách. Těšíme se....
 

Mateřská škola Meziškolská
Sartoriova 1/2457, 169 00, Praha 6
Telefon/fax: 242 430 738, Mobil: 737 517 121
E-mail: ms.meziskolska@seznam.cz


Stránky vytvořilo: Zawoko NET s.r.o.