Celoroční akce

 

Organizování akcí v této době (školní rok 2020/2021) musí odpovídat hygienickým nařízením vlády a zřizovatele.

 

CELOROČNÍ PROGRAM AKCÍ MŠ

Přesný harmonogram akcí jednotlivých tříd s daty se rodiče dozvídají díky aplikace Lyfle, která funguje jako virtuální nástěnka a termíny jsou samozřejmě vyvěšené i v jednotlivých šatnách tříd.

 

Každý měsíc probíhají v jednotlivých třídách různé projektové dny úzce provázané s tématy Školního vzdělávacího programu (viz. dokumenty MŠ). Doplňujeme je i o tematické dny např. bílý den, žlutý den, pruhovaný den, zvířátkový den apod.

 

Každý měsíc se ve školce uskuteční divadelní představení profesionálního divadelního souboru, nebo navštívíme koncerty v blízké ZUŠ Jana Hanuše (vánoční, jarní).

 

Starší děti se celoročně věnují zahradnickým pracím na školních záhoncích, pečují o rostliny, sklízejí plodiny, které ochutná celá školka.

 

  • ZÁŘÍ 

Školkohraní - soutěžní dopoledne s uvítáním nových kamarádů

Podzimní víkendová brigáda s pečením buřtů - něco málo opravíme

  • ŘÍJEN

Drakiáda - odpolední akce s rodiči na Vypichu

Fotografování dětí v MŠ

  • LISTOPAD

Svatomartinský lampionový průvod - podvečer s rodiči

  • PROSINEC

Věncování - odpolední tvoření vánočních dekorací s rodiči

Mikulášská nadílka - dopolední program pro děti v MŠ

Vánoční trhy v MŠ

Vánoční besídky jednotlivých tříd - odpoledne s rodiči

  • LEDEN - ÚNOR

Masopust - karnevalové veselí v MŠ s dopoledním programem

Karnevalové focení

Návštěva městské knihovny

Bruslení předškoláků

  • BŘEZEN - DUBEN

Velikonoční dílnička - tvoření s rodiči v odpoledních hodinách

Velikonoční trhy pro rodiče

Jarní víkendová brigáda s opékáním buřtů - něco natřeme

  • KVĚTEN

Den dětí - dopolední soutěžní program ve školce a jejím okolí

Sokolníci - ukázka práce s dravými ptáky na zahradě školky

  • ČERVEN

Celodenní výlet autobusem

Loučení s předškoláky - dopolední program na zahradě s pasováním předškoláků na školáky

Zahradní slavnost - odpolední akce s rodiči na zahradě školky s grilováním a programem pro děti

  • ČERVENEC - SRPEN

Příměstské tábory nebo letní školičky dle aktuální nabídky

Mateřská škola Meziškolská
Sartoriova 1/2457, 169 00, Praha 6
Telefon/fax: 242 430 738, Mobil: 737 517 121
E-mail: ms.meziskolska@seznam.cz


Stránky vytvořilo: Zawoko NET s.r.o.