O nás

Kroužky

Naše mateřská škola se zaměřuje především na výtvarnou a tělesnou výchovu. Ve výtvarné výchově používají paní učitelky a páni učitelé zajímavé a neotřelé techniky, využívají všech dostupných materiálů. Při ranních hrách mají děti dostatek prostoru pro spontánní výtvarný projev. Každý den s dětmi cvičíme, přičemž využíváme sportovní náčiní, jímž jsou vybaveny všechny třídy.

Mimo to jsou pro předškolní děti připraveny zajímavé zájmové kroužky.

Sportovní aktivity (v tělocvičně Základní školy J. A. Komenského) - Ing. Tomáš Dohnal

Výuka anglického jazyka (v budově MŠ) - Mgr. Adéla Bergrová

Zdravotní cvičení s prvky jógy (v budově MŠ) - Mgr. Adéla Bergrová

Dramatické a hudební činnosti (v budově MŠ) - Jiřina Zvolská

 

Dále pořádáme pravidelně karnevaly, oslavy Mikuláše, Vánoc, Velikonoc, Dne dětí, akce pro rodiče.

Mateřská škola Meziškolská
Sartoriova 1/2457, 169 00, Praha 6
Telefon/fax: 242 430 738, Mobil: 737 517 121
E-mail: ms.meziskolska@seznam.cz


Stránky vytvořilo: Zawoko NET s.r.o.