Projekty

Šablony III

Na projekt je poskytována finanční podpora od EU

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019005

NÁZEV PROJEKTU: PERSONÁLNÍ PODPORA V MŠ MEZIŠKOLSKÁ

DOBA TRVÁNÍ: 1.1.2021 - 31.12.2022

PROJEKT JE ZAMĚŘEN:

 • Personální podpora MŠ

               ο  Školní speciální pedagog 

 • Projektový den ve škole
 • Projektový den mimo školu

 

 

 

Šablony II

Dokument ke stažení

Na projekt je poskytována finanční podpora od EU 

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011803 

NÁZEV PROJEKTU: OSOBNOSTNĚ PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ A PERSONÁLNÍ PODPORA V MŠ MEZIŠKOLSKÁ 

DOBA TRVÁNÍ: 1.1.2019 – 31.12.2020 

PROJEKT JE ZAMĚŘEN: 

 • Personální podpora MŠ 
  • Školní speciální pedagog 
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ 
  • Čtenářská pregramotnost 
  • Matematická pregramotnost 
  • Osobnostně sociální rozvoj 
 • Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí 
 • Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání MŠ 
 • Projektový den ve škole 
 • Projektový den mimo školu 
 • Odborně zaměřená tematická setkávání v MŠ 

 

 

Účastníme se i dalších projektů:

 

Mateřská škola Meziškolská
Sartoriova 1/2457, 169 00, Praha 6
Telefon/fax: 242 430 738, Mobil: 737 517 121
E-mail: ms.meziskolska@seznam.cz


Stránky vytvořilo: Zawoko NET s.r.o.