O nás

Zápis

Den otevřených dveří MŠ Meziškolská proběhl dne 18. 4. 2018 od 9,30 do 11,30 hodin.

Vezměte si s sebou přezutí pro sebe i pro své děti.

Přihlášky a evidenční listy se letos stahují elektronicky (důrazně doporučujeme stahovat z našeho webu), případně jsou vydávány na ÚMČ Prahy 6.

Dokumenty řádně vyplněné včetně lékařského potvrzení, podepsané zákonným zástupcem dítěte, odevzdá zákonný zástupce dne 2. května 2018 od 14,00 do 18,00 v MŠ Meziškolská.
Další informace a potřebné dokumenty jsou v sekci Dokumenty.

Výsledky zápisu jsou k dispozici od 9. 5. 2018 12,00 v sekci Dokumenty.

Zákonný zástupce přijatého dítěte odevzdá zápisový lístek do zvolené mateřské školy ve čtvrtek 10. 5. 2018 od 13 do 17,00 a potvrdí tak svůj zájem o přijetí do této zvolené mateřské školy.

Mateřská škola Meziškolská
Sartoriova 1/2457, 169 00, Praha 6
Telefon/fax: 242 430 738, Mobil: 737 517 121
E-mail: ms.meziskolska@seznam.cz


Stránky vytvořilo: Zawoko NET s.r.o.