O naší školce

Mateřská škola Meziškolská je čtyřtřídní mateřská škola s celodenním provozem. Leží v příjemné okrajové čtvrti Prahy 6, v Břevnově. Dětem slouží čtyři oddělené třídy s hernou a veškerým zázemím. Pro pobyt venku je určena velká pěkná zahrada se čtyřmi pískovišti a zahradními dřevěnými prvky. V MŠ pracuje kolektiv zkušených učitelek, který se vždy snaží připravit dětem dny pestré, příjemné a zábavné. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd podle věku, třetí i čtvrtá třída jsou předškolní. Škola je velmi moderně vybavena, v každé třídě je cd přehrávač, v jedné počítač s interaktivní tabulí. Děti mají k dispozici nepřeberné množství hraček, didaktických pomůcek, herny jsou vybaveny žíněnkami a dalším sportovním náčiním, v každé je klavír a další hudební nástroje určené též dětem.

Naše mateřská škola zajišťuje veškerou péči dětem ve věku 3-6 let a dětem s odkladem školní docházky. Základem je úsilí o všestranný harmonický rozvoj osobnosti dítěte. S dětmi pracujeme podle moderní koncepce Rámcového programu, který vychází z přesvědčení, že vzdělání předškolních dětí je třeba co nejvíce přizpůsobit přirozenému vývoji a životu dítěte. Vzdělávací obsah školního vzdělávacího plánu s názvem SVĚT SE TOČÍ KOLEM NÁS je tomuto požadavku přizpůsoben. Je rozdělen do několika oblastí, které jsou mezi sebou propojeny a vzájemně se ovlivňují, protože fungují jako celek. Jsou to tyto oblasti:

  • Dítě a jeho tělo
  • Dítě a jeho psychika
  • Dítě a ten druhý
  • Dítě a společnost
  • Dítě a svět 

K seznámení dětí s těmito oblastmi využíváme třídní plány přizpůsobené jednotlivým věkovým kategoriím, jejichž součástí je denní cvičení, tanečky, zpěv, pohybové hry, kreslení, malování, modelování a další výtvarné techniky, četba, vyprávění, dramatizace, poslech, samostatný mluvní projev dětí atp.

Ústřední činností dětí zůstává samozřejmě hra, která je provází celý den, prolíná všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

Odpovědně a pečlivě pracují paní učitelky také s dětmi s odkladem školní docházky.

V rámci školního vzdělávacího programu spolupracujeme s logopedkou, která působí hlavně u předškolních dětí. V rámci předškolní přípravy děti absolvují test školní zralosti iSophie, jeho výsledky pomáhají k lepší individualizaci přípravy předškoláka na vstup do školy.

Exkurze a výlety

Pravidelně chodíme s dětmi na vycházky a výlety do našeho okolí, jejichž náplní je poznávání regionální historie, kultury a přírody. V naší blízkosti je obora Hvězda, Klášterní zahrada břevnovského kláštera, Petřín, Pražský hrad, přírodní park Ladronka. V blízkém dosahu MHD potom přírodní rezervace Šárka, Stromovka, Letenské sady ad. Každý rok navštěvujeme pražskou zoologickou zahradu, vyrážíme na celodenní výlet do širšího okolí Prahy. Samozřejmostí jsou i osobní návštěvy dětských divadel jako divadlo Spejbla a Hurvínka nebo divadlo Minor. 

 vychazka

Každý měsíc se uskutečňují divadelní představení a koncerty přímo v naší MŠ. Pravidelně navštěvujeme výstavy a muzea (NG hlavně na Pražském hradě, Národopisné muzeum, Národní technické muzeum, Zemědělské muzeum aj.).

Dlouholetou tradici mají i hudební představení v blízké ZUŠ Jana Hanuše, kde jsme pravidelnými hosty.

praha

Jezdíme na výlety do okolí Prahy i vzdálenějších lokalit (Říp, Okoř, medvědi v Berouně, Botanicus Ostrá, farma Hořátev, Ekologický statek Toulcův dvůr v Hostivaři, Mikuláš v dolech v Příbrami, Točník, Žebrák, Kost, Veltrusy, Kozel, Křivoklát).

Dlouhodobě spolupracujeme s Tatranem Střešovice (dopoledne s T-Rexem), dále pak PragueBeachTeamem při ,,tělocviku na písku".

Již několik let jsme zapojeni v programu ,,Záhony do škol", díky němuž děti samy pěstují různé plodiny i květiny. Vytváří se tak užší vazby dětí k přírodě.

Mateřská škola Meziškolská
Sartoriova 1/2457, 169 00, Praha 6
Telefon/fax: 242 430 738, Mobil: 737 517 121
E-mail: ms.meziskolska@seznam.cz


Stránky vytvořilo: Zawoko NET s.r.o.