Novinky

07.05.2021

MŠ Meziškolská o prázdninách

Vážení rodiče,

MŠ Meziškolská bude během letních prázdnin od 1.7.2021 do 31.8.2021 UZAVŘENA.

 

Přerušení provozu v době letních prázdnin 2021.pdf

 

Probíhat budou LETNÍ TÁBORY pro přihlášené děti v době od 1. do 9.7.2021 a od 16. do 20.8.2021.

 

Číst dál

27.04.2021

Testování PCR

Vážení rodiče,

od 29.4.2021 budeme testovat děti PCR testy ze slin ve spolupráci s laboratoří SPADIA LAB, a.s.

Podrobnosti naleznete v příloze:

Manual_CZ_resaliva.pdf

Bližší informace Vám rádi podáme osobně, či telefonicky.

Číst dál

23.04.2021

Letní tábor 2021

VEŠKERÉ INFORMACE OHLEDNĚ LETNÍCH TÁBORŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE MEZIŠKOLSKÁ VÁM PODAJÍ LEKTORKY:

 

Bc. Lenka ŠLEMROVÁ pro termín 1.-9.7.2021 s názvem CESTA DO PRAVĚKU

telefon: +420 605 715 721

e-mail: meziskolska@email.cz 

Plakát CESTA DO PRAVĚKU

PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE A PLATBA

 

Ing. Alena Jančová pro termín 16.-20.8.2021 s názvem LODNÍ DENÍK MARCA POLA

telefon: +420 724 769 267

e-mail: ajax.j@seznam.cz

PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE A PLATBA

 

Číst dál

09.04.2021

ZRUŠENÍ DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vážení rodiče,

posílám zprávu o ZRUŠENÍ DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v naší Mateřské škole Meziškolská dne 13.4.2021 a 20.4.2021 z důvodu covidové situace. Nabízím telefonickou konzultaci na tel. 737 517 121, případně individuální setkání po telefonické domluvě. K nahlédnutí do Mateřské školy Meziškolská využijte videoprezentaci  na hlavní stránce www.meziskolska.cz

Děkuji Vám za pochopení.

Hana Krejčová-ředitelka mateřské školy

Číst dál

07.04.2021

Informace ke znovuotevření MŠ Meziškolská od 12.4.2021

Vážení rodiče,

posílám Vám upřesňující informace k zahájení provozu Mateřské školy Meziškolská.

Prosím Vás o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví. Vybrala jsem pro Vás vše podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu naší školy:

V rámci opatření vydaných MŠMT a MZ ze dne 6.4.2021 vyplývá, že v první fázi rozvolňování bude umožněno účastnit se předškolního vzdělávání dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání. Dále pak dětem, které spadají do skupiny výjimek, viz. informace v LYFLE a bod č. 14 v přiloženém dokumentu Mimořádné opatření MZ.

DĚTI SE MOHOU POHYBOVAT V PROSTORÁCH ŠKOLY BEZ ROUŠKY. 

Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ NENÍ MOŽNÉ DODRŽET STÁVAJÍCÍ ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO JEDNOTLIVÝCH TŘÍD.

SEZNAMY ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD BUDOU VYVĚŠENY VE VESTIBULU ŠKOLY.

V rámci docházky do mateřské školy budou děti 2x týdně testovány antigenními neinvazivními testy Lepu rapid, a to v pondělí a ve čtvrtek. Nebo první den přítomnosti dítěte v MŠ v daném týdnu. Dále pak znovu s odstupem alespoň 2 dnů. Test budou provádět sami rodiče ve vestibulu školy za asistence zaměstnance školy. Tyto testy odevzdají tomuto zaměstnanci, který je uloží na dobu cca 15 minut na připravené odkládací místo. Rodiče s dětmi v této době budou muset počkat mimo budovu školy. (Je nám líto, ale škola nedisponuje žádnou místností, která by mohla být po tuto dobu určena jako bezpečná čekárna, a to ani v případě nepříznivých povětrnostních podmínek.) Po vyhodnocení testu, bude-li negativní, budou děti vpuštěny do budovy školy spolu s rodiči, tak jak je běžné. Doprovázející osoby musí být vybaveny respirátorem dle platného nařízení. V případě pozitivního výsledku testu, bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit škole při obnovení docházky. Výsledky antigenních testů budou zapisovány do denních přehledů testování dle Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví

Postup po vyhodnocení po testování.

Bude možné užít i schváleného antigenního testu, který si donesete pro dítě do MŠ. Test však musí proběhnout vždy přímo v mateřské škole za asistence zaměstnance školy. Další možností je předložení negativního výsledku PCR testu dítěte, ne staršího 48 hodin, který je platný jeden týden.

Informace a instrukce potřebné k testování ve školách a školských zařízeních jsou uvedeny na adrese https://testovani.edu.cz/

 

Kompletní manuál testování vydaný MŠMT.

Kontrolní seznam příznaků COVID-19 u dětí.

 

Pevně věřím, že současnou situaci společně zvládneme a umožníme tak dětem strávit klidné jaro s kamarády v naší školce.

 

Těšíme se na Vás. V případě dalších dotazů mě, prosím, kontaktujte.

 

 Za celý tým MŠ Meziškolská

Hana Krejčová-ředitelka 

 

 

 

Číst dál

17.03.2021

OŠETŘOVNÉ v době uzavření školy

Na základě Krizového opatření vlády č. 200 ze dne 26.2.2021 je naše mateřská škola uzavřena od 1. 3. 2021 do odvolání. Pro děti rodičů patřících do IZS je otevřena ZŠ a MŠ Antonína Čermáka.

O ošetřovné mohou rodiče zažádat přes odkaz:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Číst dál

01.03.2021

Kritéria zápisu 2020/2021

Odkaz na kritéria zápisu naleznete ve vagónku O NÁS v sekci Zápis

Číst dál

01.03.2021

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče, 

z usnesení vlády ČR ze dne 26.2.2021 č. 200 o přijetí krizového opatření je MŠ Meziškolská od 1.3.2021 do odvolání uzavřena.

Pro další informace sledujte prosím Lyfle nebo webové stránky školy.

Hodně sil a dětem moc pozdravů

Zaměstnanci MŠ Meziškolská

 

Číst dál

05.11.2020

Důležité

Vážení rodiče,

1) Vzhledem k postupujícímu nárůstu případů Covid-19, vás žádám o součinnost a v případě pozitivity vašeho dítěte tuto skutečnost neprodleně nahlásili emailem ms.meziskolska@seznam.cz nebo zprávou do aplikace Lyfle.

2) Vytrasované děti HSHMP budou přijaty do MŠ pouze s negativním výsledkem testu na Covid-19.

3) Vzhledem k personálnímu oslabení naší MŠ si dovoluji požádat ty z vás, kteří mají možnost ponechat si v týdnu od 9.11. do 13.11.2020 děti doma, aby tak učinili. Velmi tím pomůžete provozu MŠ Meziškolská.

4) Omlouvání dětí provádějte prosím standardním způsobem přes omluvenky v aplikaci Lyfle. Obědy odhlašujte prostřednictvím e-jídelníčku.

Děkuji za spolupráci a všem přeji pevné zdraví.

Hana Krejčová

ředitelka MŠ Meziškolská

Číst dál

16.07.2020

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Důležité termíny na školní rok 2020/2021 naleznete v záložce O nás -> Provoz

Číst dál

10.06.2020

SCHŮZKA RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Vážení rodiče,

zveme vás na první schůzku rodičů nově přijatých dětí do naší Mateřské školy Meziškolská, která se koná

ve čtvrtek 18.6.2020 v 16:00 hod.

ve třídě Motýlků.

Vstup do budovy bude umožněn pouze s rouškou a po důkladné dezinfekci rukou.

V dokumentech (na webových stránkách) naleznete Čestné prohlášení, které budete odevzdávat u vstupu.

Nezapomeňte vzít s sebou veškeré vyplněné dokumenty podepsané oběma rodiči, které jste obdrželi u zápisu

(GDPR - Souhlas se zpracováním osobních údajů, Zmocnění k vyzvedávání dítěte, aj.)

 

Těšíme se na vás

Hana Krejčová a tým zaměstnanců MŠ

Číst dál

30.04.2020

Znovuotevření mateřské školy

Vážení zákonní zástupci,

v souladu s rozvolňováním vládních opatření v oblasti školství je připravováno znovuotevření mateřských škol MČ Praha 6 od pondělí 25. května 2020, které bude probíhat v mimořádném režimu. Účast dětí na předškolním vzdělávání nebude povinná a bude se řídit obdobnými podmínkami jako u základních škol.

·      Ředitelka školy stanoví nejvyšší možný počet dětí ve skupině s přihlédnutím k prostoru tříd, personálním a hygienickým možnostem školy v souvislosti s Covid-19.

·      Účast dětí ve třídách a všechny aktivity budou probíhat v menších skupinách.

·      V případě nedostatečné kapacity z důvodu omezeného počtu dětí ve třídě či nedostatku pedagogických pracovníků budou přednostně umísťovány děti rodičů zastávající pracovní pozice nezbytné pro chod státu a města a dále povinně se vzdělávající děti.

·      Vzájemný kontakt tříd bude omezený.

·      Pracovníci školy budou ráno při příchodu dětí provádět důslednější kontrolu zdravotního stavu dětí a v případě jakýchkoliv obtíží nebudou děti přijímány do kolektivu – viz informace na webu MŠ.

·      V průběhu dne bude povinné nosit roušky.

·      Platba školného – děti, které nebudou ani jeden den navštěvovat mateřskou školu, budou od platby osvobozeny.

 

Další podrobné podmínky provozu škol a školních jídelen připravuje MŠMT a MZ ČR.

Aby se naše škola mohla na tuto situaci co nejdříve připravit, žádáme Vás o vyplnění krátkého dotazníku, kterým chceme předběžně zjistit Váš zájem o tuto formu provozu mateřské školy.

 

Vyplněný dotazník zašlete elektronicky na e-mail meziskolska@email.cz (zástupkyně ředitelky Zuzana Hladíková) nejpozději do 7. května 2020.

 

Na základě výsledků dotazníkové akce připraví naše mateřská škola organizaci tříd, zapojení pedagogických pracovníků do činností a další podrobnosti, které vyplynou z upřesňujících instrukcí MŠMT a MZ ČR.

 

Upozorňujeme, že přijetí dítěte do mateřské školy bude podmíněno podepsáním čestného prohlášení zákonným zástupcem o nerizikovosti dítěte a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost. Podepsané čestné prohlášení budete odevzdávat v den nástupu dítěte do mateřské školy.

 

S pozdravem

 

Hana Krejčová v.r.

ředitelka MŠ

 

Odkazy:

http://www.msmt.cz/

https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/

Číst dál

08.04.2020

Prázdninový provoz 2020

Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádné situaci- koronavinu, omezenému provozu v jarním období, jsme se rozhodly s kolegyněmi Vám vyjít vstříc a prodloužit provoz v naší mateřské škole od 1.7. do 10.7.2020 v běžném režimu.

Zároveň Vás velmi prosíme, nahlaste svůj zájem o toto prodloužení běžného provozu na emailovou adresu meziskolska@email.cz do 31.5.2020.

Letní školička od 7.7. - 10.7.2020 je zrušena.
V ostatních termínech tj. 27.7. - 7.8.2020 proběhne beze změn (ohledně informací na LETNÍ ŠKOLIČKU kontaktujte paní učitelku Jiřinu Zvolskou).

Číst dál

18.03.2020

Nabídka práce

 

NABÍDKA PRÁCE

  

Mateřská škola Meziškolská příjme od 25.8.2020 pomocnou kuchařku na výdej jídel.

 

Náplň práce: příprava ranních a odpoledních svačin a vydávání obědů.

 

Nabízíme: HPP s pracovní dobou od 7:30 – 16:00 hod.

 

Požadujeme: zdravotní průkaz, bezúhonnost, spolehlivost, dobrý vztah k dětem

 

Životopisy zasílejte na email ms.meziskolska@seznam.cz

 

Číst dál

06.03.2020

Z jednání krizového štábu Prahy 6

Vážení rodiče,
přeposílám informace z jednání krizového štábu Prahy 6, který se uskutečnil dnes 6.3.2020.
,,Prosíme všechny rodiče, aby, bude-li to možné, nechali své děti příští týden (9.-13.3.2020) doma. Všem nám to moc pomůže. Jedná se o druhý týden po skončení jarních prázdnin, který může být zásadní v souvislosti s inkubační dobou. Pro děti, které nemohou zůstat doma, budou školy v provozu.
Během víkendu budou všechny školky a školy preventivně opět uklizeny virucidními prostředky."
Prosíme, pro omluvení dětí použijte aplikaci Lyfle.
Děkujeme

Číst dál

04.03.2020

Den otevřených dveří ZRUŠENO

Omlouváme se, ale z důvodů rozhodnutí zřizovatele je Den otevřených dveří zrušen.

Číst dál

03.03.2020

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2020

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

18.3.2020

9:00hod. – 12:00hod.

 

Prosíme, vezměte si s sebou přezůvky J

Číst dál

02.03.2020

PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE IV.

Dne 5.3.2020 Vás zveme na odbornou přednášku pod vedením Mgr. Terezy Lámusové. 

TÉMA: ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

ZAČÁTEK V 16:30 VE TŘÍDĚ U MOTÝLKŮ

Číst dál

12.02.2020

PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE III.

 

TÉMA: ROZVOJ GRAFOMOTORIKY V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU

 

Přednášející: Mgr. Veronika Baštová

 

Dne 20.2.2020

Od 16:00 hod.

Ve třídě u Motýlků

 

 

Účast nahlaste přes aplikaci Lyfle nebo osobně

u pí.uč. Zuzany Hladíkové

Číst dál

20.12.2019

PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE II.

Dne 15.1.2020 zveme rodiče od 16:00 na přednášku do 4.třídy k Motýlkům. Téma přednášky je Školní zralost a připravenost. 

Číst dál

02.12.2019

VÁNOČNÍ TRHY

Tento rok budou opět v naší Mateřské škole probíhat vánoční trhy 11.12. - 18.12.2019, za utržené peníze koupíme pro děti balanční stoličky.

Číst dál

19.11.2019

DENTÁLNÍ HYGIENA

Dne 28.11.2019 bude v MŠ probíhat přednáška o dentální hygieně. Dejte dětem s sebou zubní kartáčky.

Číst dál

15.11.2019

VĚNCOVÁNÍ

Dne 25.11.2019 zveme rodiče od 16:00 na společné věncování, které se bude konat ve třídě u Motýlků. S sebou si přineste věci na adventní věnec. 

Číst dál

05.11.2019

STÁVKA

Oznamujeme, že Mateřská škola Meziškolská se plánované stávky 6.11.2019 NEZÚČASTNÍ.

Číst dál

29.10.2019

Lampionový průvod 2019

Dne 11.11.2019 zveme rodiče s dětmi na Lampiónový průvod. Sraz v 17:00 před MŠ s lampiónem.

Číst dál

24.10.2019

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Oznámení o termínech přezkoušení dětí individuálně se vzdělávajících dle § 34 b, odst. 1 školského zákona.

1. termín 14.11.2019           9:30 - 11:00

2. termín 20.11.2019           9:00 - 11:00

Číst dál

24.10.2019

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ NA LETNÍ PROVOZ 2020

Žádáme rodiče o spolupráci při dotazníkovém šetření na letní provoz 2020. Dotazníky a box bude k dispozici pod naším stromem na chodbě MŠ. Vyplněný anketní lístek (anonymní) vhoďte do boxu nejpozději do 29.11.2019. Děkujeme.

Dotazník k nahlédnutí:

 

Číst dál

23.09.2019

Focení

Dne 14.10.2019 bude v MŠ probíhat fotografování na kalendář. V 7:30 je možnost focení se sourozenci, od 8:00 je focení jednotlivců.

Číst dál

04.09.2019

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE

Ve středu 25.9.2019 se bude konat od 17:00 hod. v 1. třídě u Delfínků informativní schůzka se zástupci školy a Sdružení rodičů. Následovat budou třídní schůzky v jednotlivých třídách. 

Pro rodiče dětí povinně se vzdělávajících je účast povinná!

Žádáme o účast bez dětí.

Děkujeme

Číst dál

27.06.2019

Kreativní příměstský tábor - posledních 5 volých míst

 

Kreativní příměstský tábor - POSLEDNÍCH 5 VOLNÝCH MÍST !!!

 

Kde -  v MŠ Meziškolská, Praha 6               Termín -  22.-26.7.2019                     

 

Provoz – 8.00 – 16.00                                Cena – 2.600,-

 

Kvalitní stravování – v ceně je zahrnuto celodenní stravování + pitný režim (zajištěno cateringovou společností)

 

Věková kategorie – 4-8 let                        Kapacita – 20 dětí

 

Lektorky – Pavla Brázdilová a Zuzka Kulfierzová

 

 

 

Pro děti máme připravený bohatý program

 

 • Zábavné tvoření
 • Den s vědou
 • Denní lekce hravé jógy
 • Zábavná angličtina
 • Tanec
 • Sportovní aktivity
 • Hry, divadélka 

 

                          

 

Přihlášky

 

 • emailem pavla (zavináč) woolyoga.com

 

 • telefonicky na číslech
  • +420 775 64 4854
  • +420 737 472 796

 

 

 

NA VAŠE DĚTI SE TĚŠÍ PAVLA & ZUZKA

 

 

 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE K PROGRAMU

 

Zábavné tvoření – vyzkoušíme si několik druhů výtvarných technik. Tvořit budeme z různých materiálů, například z papíru, filcu, plsti, bavlny, vlny a tričkoviny. Vyzkoušíme si drhání, ruční pletení, háčkování. Děti si domů průběžně odnesou několik výrobků. Veškerý materiál je zahrnut v ceně.

 

Den s vědou – vyzkoušíme si práci paleontologa a archeologa (vědecké pokusy pro děti, výrobky z keramiky..)

 

Jóga – každý den se protáhneme při zábavném cvičení jógy , naučíme se techniky správného dýchání a relaxace, to vše se školenou lektorkou.  

 

Angličtina – hravou formou. S dětmi si zazpíváme a zahrajeme hry v anglickém jazyce.

 

Dále – Taneční, sportovní a pohybové hry, divadélka, logické hry, grafomotorické cvičení a mnoho dalšího.

 

ZAHRADA – s dětmi budeme naplno využívat prostornou zahradu, která je přímou součástí MŠ                  

 

Číst dál

13.06.2019

PŘERUŠENÍ PROVOZU

V době letních prázdnin tj. ve dnech 1.7.2019 - 31.8.2019 je přerušen provoz MŠ. Zároveň se ruší po dobu přerušení provozu úplata za předškolní vzdělávání. Školní rok 2019/2020 začíná 2.9.2019. 

Číst dál

11.06.2019

ZAHRADNÍ SLAVNOST

Dne 17.6.2019 se na zahradě MŠ bude od 15:00hod. konat zahradní slavnost. Program bude probíhat od 16:00 do 18:00hod. Těšit se můžete na bublinkový workshop, provazochodectví, balónkování, žonglovací workshop a malování na obličej. Slavnost bude ozvučena po celé zahradě za doprovodu dětských písniček. Zakoupením placky s logem MŠ Meziškolská za 25Kč přispějete na pořízení dřevěné lavičky pod lípu. Těšíme se na vás.

Číst dál

31.05.2019

SCHŮZKA RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Dne 19.6.2019 se od 17:00hod. koná ve třídě u Delfínků schůzka rodičů nově přijatých dětí.

Číst dál

07.05.2019

Výsledky zápisu 2019

Na stránku http://www.meziskolska.cz/o-nas/zapis, jsme přidali výsledky rozhodnutí o přijetí dětí ze zápisu 2019.

Číst dál

08.04.2019

Veselá letní školička 8. 7. - 19. 7. 2019

Otevíráme pro Vaše děti „Veselou letní školičku”  v MŠ Meziškolská, Sartoriova 1/2457, 169 00 Praha 6.

Zajistíme nejen zábavné a přínosné prázdninové dny, ale hlavně radost, úsměv, vstřícnost a příjemné prostředí.

 

Více informací v novince.

Číst dál

03.04.2019

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

Dne 9.4.2019 zveme rodiče od 16:00 na Velikonoční tvoření, které bude probíhat v 1.třídě u Delfínků. S sebou si přineste materiál na tvoření velikonočních věnců. Těší se na Vás kolektiv MŠ.

Číst dál

06.03.2019

Kreativní příměstský tábor

Kde -  v MŠ Meziškolská, Praha 6               Termín -  22.-26.7.2019                     

Provoz – 8.00 – 16.00                                Cena – 2.600,-

Kvalitní stravování – v ceně je zahrnuto celodenní stravování + pitný režim (zajištěno cateringovou společností)

Věková kategorie – 4-8 let                        Kapacita – 20 dětí

Lektorky – Pavla Brázdilová a Zuzka Kulfierzová

 

Pro děti máme připravený bohatý program

 • Zábavné tvoření
 • Den s vědou
 • Denní lekce hravé jógy
 • Zábavná angličtina
 • Tanec
 • Sportovní aktivity
 • Hry, divadélka 

                          

Číst dál

07.02.2019

TESTY ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Dne 25.2.2019 budou v MŠ pod vedením ředitelky Hany Krejčové a učitelky Bc. Zuzany Šenové probíhat testy školní zralosti. Výsledky budou k dispozici na vyžádání. Poslouží nám jako ukazatel připravenosti na 1.třídu.

Číst dál

12.01.2019

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 19.3.2019 se v naší MŠ koná den otevřených dveří. Probíhat bude od 9:00hod do 12:00hod v 1.třídě u Delfínků.

Číst dál

08.01.2019

JARNÍ PRÁZDNINY

V týdnu 18. - 22.2.2019 jsou na P6 jarní prázdniny. Provoz MŠ bude omezen. Prosíme o nahlášení předběžné docházky.

Číst dál

08.01.2019

KARNEVAL

Dne 5.2.2019 bude probíhat v MŠ karneval společně s focením. Focení začíná od 8:00hod. Přijďte v čas a nezapomeňte dát dětem masku. Soubor fotek bude stát 250 Kč.

Číst dál

08.01.2019

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Dne 1.2.2019 mají ZŠ pololetní prázdniny. Provoz MŠ bude omezen. Prosíme o předběžné nahlášení docházky.

Číst dál

08.01.2019

FOCENÍ NA ROČENKY

Dne 24.1.2019 od 10:00 hod. bude probíhat v MŠ focení na ročenky. Fotit se budou pouze PŘEDŠKOLÁCI.

Číst dál

08.01.2019

DIVADLO V MŠ

Dne 16.1.2019 od 9:30 hod. pohádka Líná strašidla.

Číst dál

08.01.2019

LOGOPEDICKÝ SCREENING

Dne 15.1.2019 do naší MŠ přijde klinický logoped, který bude pozorovat a vytipovávat děti s vadami řeči.

Číst dál

08.01.2019

SCHŮZKA RODIČŮ

Dne 14.1.2019 zveme rodiče na schůzku s pedagogy, která se bude konat od 17:00 hodin v 1.třídě u Delfínků.

Číst dál

08.01.2019

NÁVŠTĚVA BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA

Ve středu 9.1.2019 se jdeme s dětmi v dopoledních hodinách podívat na JESLIČKY.

Číst dál

17.11.2018

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

MŠ je v době vánočních prázdnin tj. 22.12.2018 - 1.1.2019

uzavřena.

Sejdeme se v novém roce 2. 1. 2019.

Číst dál

17.11.2018

VÁNOČNÍ BESÍDKA S POSEZENÍM

Pro 1. a 2. třídu ve středu 12.12.2018 od 16:00

Pro 3. a 4. třídu ve čtvrtek 13.12.2018 od 16:00

Nezapomeňte sváteční oblečení.

Číst dál

17.11.2018

VÁNOČNÍ STROMEČEK

Prosíme rodiče o zajištění a koupi vánočního stromečku do jednotlivých tříd. Ti co by se toho mohli ujmout, nahlaste se třídním učitelkách do 7.12.2018. Děkujeme

Číst dál

17.11.2018

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Dne 5.12.2018

Dopoledne v 9:30 - 1. a 2. třída

                v 10:00 - 3. a 4. třída

Odpoledne divadlo - MIKULÁŠSKÁ POHÁDKA s nadílkou

Číst dál

17.11.2018

ADVENTNÍ DÍLNIČKA

Dne 27.11.2018

ADVENTNÍ DÍLNIČKA

Od 16:00 v 1.třídě u Delfínků. Vezměte si s sebou korpus na věnec, mašle, svíčky, větvičky, dekorativní prvky na věnečky, tavnou pistoli atd. 

Číst dál

08.11.2018

Lampionový průvod

KDY: v pondělí 12. 11. 2018

V KOLIK: od 17:00 hod. sraz na parkovišti před školkou

 

MÍSTO OHŇOSTROJE SE BUDE KONAT na zahradě školky NOČNÍ DISKOTÉKA.

 

DĚTI DOSTANOU TEPLÝ ČAJ A RODIČE SVAŘENÉ VÍNO za dobrovolný příspěvek.

 

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE AKCE KONAT NEBUDE!!!

 

TĚŠÍ SE NA VÁS CELÝ KOLEKTIV MŠ

Číst dál

12.10.2018

Aplikace LYFLE

Vážení rodiče,

 

od pondělí 15. 10. 2018 rozjíždíme novou APLIKACI LYFLE. V pátek 12. 10. 2018 budeme rozesílat aktivační e-maily.

 

Doufám, že tato APLIKACE bude přínosem jak pro Vás, tak pro nás.

 

Přeji Vám krásný víkend.

 

Hana Krejčová - ředitelka

Číst dál

12.10.2018

Fotografování 22. 10. 2018

Dne 22. 10. 2018 přijde v 7.30 hod. do naší MŠ fotograf pan Pešl, který bude fotografovat Vaše děti (nejprve sourozence, pokud budete mít zájem, a poté jednotlivce) do VÁNOČNÍHO SOUBORU za 250,-.

Své požadavky nahlaste, prosím, v jednotlivých třídách paní učitelkám.  Děkujeme.

Číst dál

12.10.2018

Vánoční koncert v ZUŠ

V úterý 11.12.2018 dopoledne jdou všechny děti z naší MŠ na VÁNOČNÍ KONCERT do ZUŠ.

 

Číst dál

01.10.2018

Policejní přednáška pro děti z naší MŠ

Dne 4.10.2018 navštíví naší MŠ 2 PŘÍSLUŠNICE POLICIE ČR.

Mají pro malé i větší děti připraven velmi zajímavý program v jednotlivých třídách.

Těšíme se.

Číst dál

24.09.2018

Akce 1. třídy - Delfínci

Dne 27.9.2018 PEČEME ŠTRŮDLÍKY.

 

Ve dnech 23. - 26.10.2018 pořádáme FARMÁŘSKÉ TRHY, spojené s výstavou a ochutnávkou ovoce a zeleniny.

Prosíme rodiče, aby se zapojili a každý přinesl nějaký druh ovoce a zeleniny. Děkujeme.

 

 Dne 15.11.2018 nás čeká DELFÍNKOVÝ DEN.

 

Dne 6.12.2018 PEČEME PERNÍČKY.

Číst dál

24.09.2018

Akce 3. třídy - Berušky

Dne 25.9. a 26.9.2018 pořádáme v naší třídě FARMÁŘSKÉ TRHY - ovoce, zelenina a podzimní plody.

Rodičům byla odeslána během víkendu informační SMS ohledně toho, co mají děti na trhy přinést.

Všem děkujeme !

 

Dne 5.10.2018 dopoledne máme v naší třídě MALOVÁNÍ NA KAMÍNKY.

V případě hezkého počasí malujeme na zahradě. Děti si namalovaný kamínek odnesou domů !

Číst dál

12.09.2018

Angličtina v novém školním roce 2018/2019

 

Kroužek angličtiny v naší školce

Kroužek probíhá zábavnou a interaktivní formou za využití projektoru a pohybových aktivit, anglických říkanek a písniček.

Kroužek vedou zkušené lektorky s několikaletou praxí, VŠ vzděláním a aprobací v oboru angličtina.

 

 • Kroužek je vhodný od cca 3, 5 let věku dítěte.
 • Probíhá 2 krát týdně pondělky a středy, lekce trvá 30 min. Cena 1900 Kč za pololetí.
 • Přihlášky u vaší paní učitelky.
 • Začátek kroužku bude začátkem října 2018 (1. pololetí končí cca konec ledna)
 • V případě vysokého zájmu budou děti rozdělené do dvou skupin na úplné začátečníky a mírně pokročilé (děti, co chodily na kroužek již vloni)
 • V případě otevření dvou skupin bude jedna skupina od 14:55 h a druhá začne od 15:30

 

Více informací u vedoucí lektorky

Mgr. Adéla Bergrová

Tel.: 608153428

adelabergr@gmail.com

 

 

Číst dál

05.09.2018

Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na schůzku Vašeho rodičovského sdružení a následně na třídní schůzky do jednotlivých tříd.

KDY - ve čtvrtek 13.9.2018 od 17. hod.

KDE - v 1. třídě u Delfínků 

Těšíme se na Vás !

Hana Krejčová - ředitelka MŠ a kolektiv 

Číst dál

01.09.2018

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019

Milí rodiče,

po prázdninách se na Vás od 3.září těší celý kolektiv naší MŠ. S radostí Vám sdělujeme první informace v novém školním roce.

Vaše děti budou v letošním školním roce navštěvovat tyto třídy: 

1. třída - modrá - Delfínci 

            paní učitelky: Helena Prokůpková

                                Alena Kňapová

            telefonický kontakt: 603 109 254

 

2. třída - zelená - Žabičky

            paní učitelky: Věra Lámusová

                                 Jitka Novotná

            telefonický kontakt: 731 172 617

 

3. třída - červená - Berušky

             paní učitelky: Jiřina Zvolská

                                  Zuzana Kulfierzová

                                  Pavla Brázdilová - asistent pedagoga

              telefonický kontakt: 603 168 947

 

4. třída - žlutá - Motýlci

            paní učitelky: Hana Krejčová - ředitelka

                                 Bc. Zuzana Šenová

                                 Milada Tomíčková

            telefonický kontakt: 737 517 121

 

Všem přejeme příjemné vykročení do nového školního roku, neboť ve školce se děti radují, baví a přitom zasazují každý den maličký kamínek do mozaiky poznání, kterou budou skládat až do konce života.

               

          

Číst dál

08.08.2018

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Milí rodiče,

dne 30.8.2018 v 17.00 hodin se koná v naší MŠ Meziškolská schůzka s rodiči nově přijatých dětí. 

Sdělíme Vám vše potřebné a zodpovíme Vaše případné dotazy.

Naše priorita:

důležitý krok pro dítě - bez obav, s úsměvem a s láskou !

Těšíme se na Vás.

Hana Krejčová - ředitelka školy a kolektiv učitelek

Číst dál

01.08.2018

Hledáme učitelku

Naše MŠ Meziškolská hledá od 27.8.2018 na HPP kvalifikovanou spolehlivou učitelku, která využije při práci s dětmi svých znalostí, zkušeností a tvořivosti. 

 

Co požadujeme:

 • Pedagogické vzdělání pro MŠ
 • Nástup 27.8.2018
 • Pěkný vztah k dětem
 • Příjemné vystupování
 • Chuť pracovat v týmu
 • Praxe v MŠ vítána

 

Co nabízíme:

 • HPP
 • Platové zařazení podle platových tarifů pro pedagogické pracovníky
 • 40 dní dovolené
 • Příjemné pracovní prostředí
 • Vstřícné jednání
 • Prostor pro seberealizaci
 • Možnost DVPP

 

Kontaktní osoba:

Hana Krejčová

Tel.: 604 856 818  ms.meziskolska@seznam.cz

 

Číst dál

06.04.2018

Veselá letní školička

Další prázdninová nabídka z naší školky: